JPC#5

posted on 22 Oct 2008 23:06 by 21-december in etc

5วัน4คืน ที่ค่ายJPC#5 เปนความสุขที่ไม่อาจลบเลือนได้

ลืมไม่ได้จริงๆ...


JPC#5 - Flock Group

นานแค่ไหนแล้วนะ...

ฟ้าเดียวกัน

 not!

สบายกาย

 

สบายใจ

พัดลมวิเศษ

 

 ข้าวทุกจาน

 อาหารทุกอย่าง

  อย่ากินทิ้งขว้าง

การเดินทางที่แสนพิเศษ

แค่ขยับ = ออกกำลังกาย

ค่างคน ต่างสถานะ

บางครั้งก็ครื้นเครง...

...บางครั้งก็เงียบเหงา

บางครั้งก้ต้องพัก

 

"อิสระ"

อาจเป็นเพราะคู่กัน...

ลุกขึ้นมา ทำ ในสิ่งที่ไม่กล้า

สวยแต่รูป...

ทำให้นึก ทำให้คิด ถึงวันเก่าๆ 

ระเบียบ

แม้ลิ้นไม่สัมผัส ก็อร่อยสวยที่ความรู้สึกปล. รูปสุดท้ายป่านถ่าย(สวยมากเราชอบ!)

Comment

Comment:

Tweet